Phụ gia chống thấm vữa cũ và mới

Đặc tính sản phẩm:
  • Phụ gia chống thấm kết nối vữa cũ và mới.
  • Làm hồ dầu, trám trát sửa chữa.
  • Làm dán gạch…
Danh mục:

Sản phẩm liên quan