CHỐNG THẤM ĐEN NHŨ TƯƠNG BITUM ZENKOTE

Đặc tính sản phẩm:
  • Chống thấm đen gốc bitum.
  • Thích hợp chống thấm cho hồ cá KOI, quán café…
Danh mục: