CHỐNG THẤM ĐA NĂNG NHẬP KHẨU 100% ACT11A

Đặc tính sản phẩm:
  • Chống thấm chống dột hiệu quả cho mọi công trình cũ và mới.
  • Làm lớp màng trám trét đàn hồi ngăn chặn nước thấm.
  • Trộn vữa dẻo dán gạch chống thấm.
Danh mục: