Chống thấm kháng kiềm muối hóa

Đặc tính sản phẩm:
  • Thay thế sơn lót
  • Pha màu làm sơn phủ
  • Chống thấm kháng kiềm muối hóa
  • Bám dính cực tốt
  • Bề mặt siêu phủ mịn
  • Thích nghi phối màu toàn diện

 

Danh mục: