BỘT TRÉT DẺO GỐC NHỰA SUPERZEN

Đặc tính sản phẩm:
  • Siêu láng mịn, cứng cáp, xả ít bụi, gốc nhựa cao cấp
  • Ứng dụng giả đá, phun gait rang trí, làm phù điêu…
Danh mục:

Sản phẩm liên quan