BỘ SƯU TẬP SẮC MÀU NỘI NGOẠI THẤT CAO CẤP

2029P

2001P

2030P

2002P

2031P

2003T

2017P

2010P

2032T

2005T

2018T

2012T

2034D

2020D

2013D

2946P

2988P

2989P

3003P

2996P

2940P

3004P

2997P

2941T

2990P

3005T

2998T

2991T

2944D

2993D

2498P

2407P

2499P

2408P

2387P

2500P

2437P

2388P

2501T

2438T

2410T

2389T

2440D

2412D

2391D

2540P

2512P

2639P

2541P

2591P

2585P

2514P

2592P

2641T

2543T

2515T

2594D

2643D

2587D

2545D

2267P

2155P

2184P

2156P

2121P

2269P

2185P

2157P

2122P

2270T

2186T

2123T

2188D

2160D

2125D

2337P

2302P

2359P

2338P

2360P

2339P

2304P

2290P

2361T

2340P

2305T

2291T

2363T

2307D

2293D

2092P

2673P

2108P

2093P

2043P

2065P

2044P

2051

2095T

2066P

2046T

2053T

2097D

2069D

2055D

2785P

2885P

2828P

2898P

2772P

2899P

2787P

2829P

2788T

2774

2830T

2902D

2790C

2776D

2832D

Các màu trong bảng màu này là sự biểu hiện gần với màu sơn thực tế trong mức kỹ thuật in hiện đại cho phép. Bên cạnh những màu sắc hiển thị trong bảng màu, bạn có thể lựa chọn màu sơn khác trong cây màu của chúng tôi.

Màu sơn đậm – nhạt có thể do các dòng sản phẩm được sản xuất theo công thức khác nhau như: Sơn kinh tế – Sơn siêu mịn – Sơn bóng mờ – Sơn siêu bóng – Chóng thấm pha màu.

Tất cả dòng sơn Base trắng sẽ được pha màu và cộng thêm: 10% – 30% tùy theo tong màu Đậm – Nhạt.